loader image

Iratkozz fel, és nyerj egy túrát! – Játékszabályzat

Nyereményjáték szabályzat

 

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Humtour Kft. (8765 Egeraracsa Fő utca 52. ) által üzemeltetett, https://www.facebook.com/Humtour/ Facebook oldalon elérhető „Iratkozz fel és nyerj egy túrát!” elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. A Játék szervezője és lebonyolítója a Humtour Kft. (továbbiakban: Humtour). A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos). A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Humtour nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A Játék ideje alatt a https://www.humtour.com/hu/iratkozz-fel-es-nyerj-egy-turat/ oldalra érkező látogatóknak lehetőségük van részt venni a Játékban abban az esetben, ha a Játék során a Facebook vagy az Instagram oldalon megosztott nyereményjátékra vonatkozó posztot likeolják és kommentelik. A Játékban azok vehetnek részt, akik

 • A Humtour “Iratkozz fel és nyerj túrát” posztját likeol-ják
 • és posztban kommentelik annak a barátjuknak vagy családtagjuknak a nevét akivel elmennének egy túránkra, valamint feliratkoznak a hírlevélre.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék 2023. január 13. és február 10. között között zajlik. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a meghirdetés utolsó napján 23 óra 59 percig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. A Játék részvételi feltételei:

 • Humtour poszt kedvelése a Facebookon vagy az Instagramon
 • a posztban ismerős vagy családtag megjelölése,
 • hírlevélre való feliratkozás
 • jelen Szabályzat elfogadása.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

5. Nyeremény

 

Egy db  4 fő részére szóló csónaktúra “Hódszafari és a Hortobágy romantikája a Kilenclyukú híd árnyékában” a nyertes által kiválasztott időpontban a túravezetőkkel egyeztetve azt.

A túra tartalmazza: 

    • bemutatkozó beszélgetés a Hortobágy folyó és a tájegység élővilágáról a természetvédelmi őr túravezetővel
    • kb. 2 órás csónaktúra naplemente körül a Hortobágy folyón 
    • a Kilenclyukú híd megtekintése
    • túravezetés magyarul vagy akár angolul is
    • szinte biztos találkozás hódokkal

Jelen Szabályzatban foglaltak alapján a fenti nyereményre jogosult a sorsolás első nyertese.  A nyeremény  2023. 09. 15- ig  használható fel. 

 

Két fő részére szóló részvétel a A tavasz hírnökei a kucsmagombák és a vadvirágok c. túrán március 15-én. 

A túra tartalmazza: 

    • Túravezetés elismert biodiverzitás-kutató és gomba-szakellenőr segítségével, gazdag ismeretanyag, érdekes és élvezetes előadás, érdekességek és különlegességek bemutatása
    • Bőséges tanyasi ebéd (laktató egytálétel, kenyér, szörp, szóda, meleg tea)
    • Gombaszakellenőri vizsgálat

Jelen Szabályzatban foglaltak alapján a fenti nyereményre jogosult a sorsolás második nyertese.

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Humtour és a Játékos kötelesek együttműködni. A Humtour vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Humtour nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. A Humtour az itt felsorolt nyereményen túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 

 1. Sorsolás

A sorsolás 2023.02. 13-án. 10 órakor történik egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Humtour 2 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A sorsolás alkalmával minden nyereményhez 1 fő pótnyertes sorsolása is történik. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, a nyereményre a pótnyertes válik jogosulttá. A pótnyertes helyébe is léphet pótnyertes mindaddig, amíg a nyeremény gazdára nem talál. Amennyiben a sorban utolsó helyen álló pótnyertes sem válik jogosulttá, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a Humtour tulajdonában marad. A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra. A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az értesítés kiküldését követően 10 munkanapon belül nem jelentkezik a nyeremény átvételére vonatkozóan. Ebben az esetben a pótnyertes válik jogosulttá a nyereményre.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő felhívás posztjában és külön Facebook és Instagram üzenetben értesítjük a sorsolást követő 2 munkanapon belül értesítjük. A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a név, az e-mail cím, telefonszám, születési hely és idő megadása szükséges.

 

8. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Humtour nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Humtour az Adatkezelési Tájékoztató III.1. j) pontjában meghatározott célból kezelje.

 

9. Egyéb

A Humtour fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 14 napig elérhető a https://www.facebook.com/Humtour/  Facebook oldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@humtour.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.